.

  پست امروز اختصاص میدیم به یک اموزش مهم از سری اموزش های ساخت سرور world of warcraft که به نظر من بعد از ساخت و راهاندازی سرور ورد اف وارکرافت شما باید سایت متصل به سرور رو راهاندازی کنید که بازیکنان بتوانند در ان نام نویسی و دسترسی به امکانات اختصاصی برای خود داشته باشند .

مطالب زیر را هم ببینید