.

‫نمودار نسبت به قدرت Dps – Healer -Tank  هیرو ها تا پتچ icc – 3.3.5 ‫نمودار نسبت به قدرت Dps – Healer -Tank  هیرو ها تا پتچ Toc – 3.2.0 ‫نمودار نسبت به قدرت Dps – Healer هیرو ها در حالت pvp

مطالب زیر را هم ببینید