.

  دانلود Addons NPCScan پیدا کردن NPCها و Mobهای کمیاب در بازی با استفاده از این Addon می‌توانید NPCهای کمیاب (Rare و Rare+) را به راحتی پیدا کنید. زمانی که یک NPC موجود در لیست پیدا شد، این Addon یک Alarm روی صفحه به شما می‌دهد و با کلیک کردن می‌توانید NPC را Target کنید و موقعیتش را به راحتی پیدا کنید.

  دانلود ادونس Overachiever ابزارها و ترفندهایی برای آسانتر کردن کار بازیکنانی که به دنبال Achievement هستند .

مطالب زیر را هم ببینید