آموزش World Of Warcraft

  دانلود Addons NPCScan کاربرد این ادونس رو میشه در یه خط حلاصه کرد : پیدا کردن NPCها و Mobهای کمیاب در بازی world of warcraft

  دانلود ادونس Overachiever ابزارها و ترفندهایی برای آسانتر کردن کار بازیکنانی که به دنبال Achievement هستند .

مطالب زیر را هم ببینید