.

  دانلود ادونس Carbonite اگر در مورد کاربرد این ادونس بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم ، شخصی‌سازی نقشه و نمایش کوئست‌ها Carbonite یک افزونه بزرگ و کامل در زمینه شخصی‌سازی و تغییر نقشه‌ بازی و Quest Log است.

  ترکیب سه ادونس Atlas – Atlasloot – AtlasQuest اگر در مورد کاربرد این ادونس ها بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم ، مشاهده نقشه آذراث و جدول Loot اینستنس‌ها میتوان گفت . ترکیب این 3 افزونه راهنمای بسیار خوبی برای مشاهده نقشه مناطق مختلف، کوئست‌های اینستنس‌ها، و Lootهایی که از باس‌های مختلف دراپ می‌شود برای شما فراهم خواهد کرد. Atlas به تنهایی تنها نشان‌دهنده نقشه مناطق مختلف است.

  دانلود ادونس Quest Helper quest helper یک ادونس بسیار کارآمد هست ،شما با این ادونس به راحتی میتونید quest ها رو انجام بدید.

  دانلود ادونس Altoholic مدیریت آسان هیروها و مفید در زمینه کوئست‌ها و لول‌آپ، فهرست موجودی و Bag

مطالب زیر را هم ببینید