.

  دانلود ادونس SpamThrottle به احتمال قوی همتون دیگه از این Spamm های که تو Trade میشه حالتون بهم خورده و وقتی میرین تو شهرهای اصلی دیونه میشین .

مطالب زیر را هم ببینید