آموزش World Of Warcraft

  King’s Bane آموزش گرفتن اچیومنت King’s Bane تاکتیک این اچیومنت هم اینکه fast dpc بدید باس رو که اسمش هم King Ymiron هست ، قبل از اینکه Bane کنه پارتی شما رو و باید در حالت هیرویک باشه همین

  Make It Count آموزش گرفتن اچیومنت Make It Count در حالت هیرویک وقتی باس Drakos the Interrogator رو میکشید باید توی 20 دقیقه باس Ley-Guardian Eregos رو هم بکشید یعنی فاصله کشتن باس اول تا دوم 20 دقیقه باشه و اینم طبق معمول توی حالت هیرویک باید انجام بشه.

  Lodi Dodi We Loves the Skadi آموزش گرفتن اچیومنت Lodi Dodi We Loves the Skadi باس Skadi the Ruthless رو در Utgarde Pinnacle در حالت هیرویک و مدت 3 دقیقه شکست بدید.

  Zombiefest! آموزش گرفتن اچیومنت !Zombiefest 100 عدد Risen Zombie را در 1 دقیقه در The Culling of Stratholme در حالت هیرویک بکشید.

  Shatter Resistant آموزش گرفتن اچیومنت Shatter Resistant Volkhan را در Halls of Lightning در حالت هیرویک شکست بدهید بدون اینکه به او اجازه بدید بیش از 4 Brittle Golem را خرد کند.

  Timely Death آموزش گرفتن اچیومنت Timely Death Loken را در Halls of Lightning در حالت هیرویک در دقیقه یا کمتر شکست بدید.

  Snakes. Why’d It Have To Be Snakes? آموزش گرفتن اچیومنت Snakes Why d It Have To Be Snakes Slad’ran را در Gundrak در حالت هیرویک شکست بدید بدون اینکه مارهای (کوچیک) که توی fight هست رو بزنید بکشید .

مطالب زیر را هم ببینید