آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

  آموزش نصب Addons wow بعد از دانلود Version مناسب Addons ابتدا اگر پوشه فشرده است (ZIP) آنرا Extract کنید برای این کار از نرم افزار Winrar استفاده کنید .

مطالب زیر را هم ببینید