.

  آموزش نصب addons wow بعد از دانلود Version مناسب Addons ابتدا اگر پوشه فشرده است (ZIP) آنرا Extract کنید برای این کار از نرم افزار Winrar استفاده کنید .

مطالب زیر را هم ببینید