آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

  موارد مورد نیاز برای 25Man-Normal : یک عدد تانک بالای 50K HP (بهترین تانک دوریده . توی این راید دو تا بودند با باف کامل 80K HP) و دو عدد Off-Tank بالای 30K HP 7-8 عدد هیلر (2 تا پریست – 3 تا پالادین و 2 تا شمن) 5 عدد Melee Dps 9 عدد AOE اسپلر یا همون Range Dps (شمن – میج – وارلوک – هانتر)

مطالب زیر را هم ببینید