.

تاکتیک های TOC اين باس 3 فاز داره : فاز اول:Gormok the Impaler حدودا” 8k در حالت 10man و 12k در 25man ميزنه به tank. range dps و healerها با فاصله در پشت سره باس قرار ميگيرن.

مطالب زیر را هم ببینید