آموزش World Of Warcraft

‫نمودار نسبت به قدرت Dps – Healer -Tank  هیرو ها تا پتچ icc – 3.3.5   ‫نمودار نسبت به قدرت Dps – Healer -Tank  هیرو ها تا پتچ Toc – 3.2.0   ‫نمودار نسبت به قدرت Dps – Healer هیرو ها در حالت pvp  

مطالب زیر را هم ببینید