Macro کاربردی برای Druid Balance

 

Macro کاربردی برای Druid Balance

ماکرو های Balance Druid برای بازی WoW, اگر کسی مشکل و یا نظر بهتری داشت حتما در قسمت نظرات همین پست اعلام کند.

حالت Cat با یک کلیک

ایم ماکرو با کلیک اول شما به حالت Cat تبدیل میکنه اگر در حلت Cat و stealth نباشید, و با کلیک دوم pounce را اجرا میکند.

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

Balance – Rejuv DPS

از این ماکرو برای heal دادن شریک dps خود استفاده کنید بدون اینکه آنها را تارگت قرار دهید.

 

#showtooltip Rejuvenation

/cast [target=DPSNAMEHERE] Rejuvenation

Balance – Swiftmend Healer

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

 

#showtooltip Swiftmend

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Swiftmend

Balance – Cat Form + Prowl

از این ماکرو استفاده کنید تا به شکل گربه تبدیل شود و فوراً به سمت خفا بروید.

 

#showtooltip Prowl

/cast Cat Form

/cast Prowl

Balance – Cyclone Arena 1

 

بدون نیاز به تغییر هدف یا تمرکز ، از این ماکرو برای استفاده از cycone arena1 استفاده کنید.

 

#showooltip Cyclone

/cast [target=arena1] Cyclone

Balance – Cyclone Arena 2

بدون نیاز به تغییر هدف یا تمرکز ، از این ماکرو برای استفاده از cyclone arena2 استفاده کنید.

 

#showooltip Cyclone

/cast [target=arena2] Cyclone

Balance – Cyclone Arena 3

بدون نیاز به تغییر هدف یا تمرکز ، از این ماکرو برای استفاده از cyclone arena3 استفاده کنید.

 

#showooltip Cyclone

/cast [target=arena3] Cyclone

Balance – Cyclone Focus

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون نیاز به تغییر هدف ، تمرکز خود را به صورت چرخشی تغییر دهید.

 

#showtooltip Cyclone

/cast [target=focus] Cyclone

Balance – Dispel DPS

از این ماکرو برای جدا کردن شریک dps خود استفاده کنید بدون اینکه آنها را هدف قرار دهید.

 

#showtooltip Remove Corruption

/cast [target=DPSNAMEHERE] Remove Corruption

Balance – Dispel Healer

 

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

 

#showtooltip Remove Corruption
/cast [target=HEALERNAME] Remove Corruption

Balance – Innvervate Healer

 

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

 

#showtooltip Innervate

/cast [target=Player] Innervate

Balance – Regrowth DPS

 

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

 

#showtooltip Regrowth

/cast [target=DPSNAMEHERE] Regrowth

Balance – Regrowth Healer

 

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

 

#showtooltip Regrowth

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Regrowth

Balance – Rejuv Healer

 

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

 

#showtooltip Rejuvenation

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Rejuvenation

Balance – Solar Beam Arena 1

#showtooltip Solar Beam

/stopcasting

/cast [target=arena1] Solar Beam

Balance – Solar Beam Arena 2

#showtooltip Solar Beam

/stopcasting

/cast [target=arena2] Solar Beam

Balance – Solar Beam Arena 3

#showtooltip Solar Beam

/stopcasting

/cast [target=arena3] Solar Beam

Balance – Solar Beam Focus

#showtooltip Solar beam

/stopcasting

/cast [target=focus] Solar Beam

Balance – Swiftmend DPS

#showtooltip Swiftmend

/cast [target=DPSNAMEHERE] Swiftmend

Feral – Bear Form

/use !Bear Form(Shapeshift)

Feral – Cat Form

/use !Cat Form(Shapeshift)

Feral – Dispel DPS

/cast [@DPSNAMEHERE,exists] Remove Corruption

Feral – Dispel Healer

/cast [@HEALERNAMEHERE,exists] Remove Corruption

Feral – Leap Healer

#showtooltip

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Wild charge

Feral – Pre-Shift Roots

 

#showtooltip

/cancelaura [stance:2] Cat Form(Shapeshift)

/cancelaura [stance:1] Bear Form(Shapeshift)

/cancelaura [stance:3] Travel Form(Shapeshift)

/cancelaura Claws of shirvallah

Feral – Prowl

این ماکرو به شما امکان می دهد تا صفحه کلید prowl خود را اسپم کنید

 

/cast !prowl

Feral – Rake Stealth

 

از این ماکرو برای یافتن افراد در حالت ناپدید و خفا  استفاده کنید. می توانید هنگام حرکت به اطراف ، around شوید و هنگام مشاهده آنها فوراً .

 

#showtooltip Incarnation: King of the Jungle(Talent, Shapeshift)

/cleartarget

/targetenemyplayer

/cast [harm, nodead] Rake

Resto – Cyclone Arena 1

داشتن cyclone arena1 / 2/3 بدان معنی است که شما به تغییر هدف تمرکز خود توجه نمی کنید و در عوض می توانید بدون تغییر تمرکز ، cyclone را روی هر شخصی که نیاز دارید قرار دهید. بدون این ماکروها ، شما باید همیشه تمرکز خود را تغییر دهید تا بتوانید شخصی را که می خواهید به cyclone تبدیل شود و این به پایان برسد باعث شود که در این لحظه چیزهای مهم دیگری را از دست ندهید

 

/Cast [target=arena1] Cyclone

Resto – Cyclone Arena 2

/Cast [target=arena2] Cyclone

Resto – Cyclone Arena 3

/Cast [target=arena3] Cyclone

Resto – Cyclone Focus

به شما امکان می دهد بدون نیاز به هم تیمی هایی که مجبور به heal دادن هستید ، هدف اصلی خود را تغییر دهید.

 

/cast [target=focus] Cyclone

Resto – Displacer Beast + Cancel Cat Form

 

/cast Displacer Beast

/cancelaura Cat Form(Shapeshift)

Resto – Entangling Roots Focus

مثل بالایی تغییر هدف

 

/cast [target=focus] Entangling Roots

Resto – Innervate Self

/cast [target=player] Innervate

Resto – Lifebloom Self

/cast [target=player] Lifebloom

Resto – Mass Root Focus

این یک ماکرو عالی است که می توانید هنگام بازی با یک elemental یا enhancement از آن استفاده کنید ، زیرا اگر هر دو در یک زمان از این توانایی ها استفاده کنید می توانید آن را با توتم وودو  voodoo totem آنها ترکیب کنید ، در نتیجه یک کنترل قابل اعتماد 8 ثانیه ای از جمعیت بر روی یکhealer استفاده می شود.

 

/cast [target=focus] Mass Entanglement

Resto – Meld + Raid Marker

/stopcasting

/cast Shadowmeld(Racial)

/script SetRaidTargetIcon(“”fnobery””,2)

Resto – Rejuv Self

/cast [target=player] Rejuvenation

#showtooltip [stealth] Pounce; Prowl

/cast [stance:0/1/4/5/6] Cat Form(Shapeshift)
/cast [form:3] !Prowl
/cast [stealth] !Pounce

ماکرو Celestial Alignment

به صورت خودکار Celestial Alignment را در Colldown استفاده میکند, زمانی که با Starfall ضربه میزنید.

CoolDown آن 3 دقیقه است, پس این بهترین راه است برای این که مطمئن شویم Dps را از دست نمیدهیم.

 

#showtooltip
Starfall
/cast Celestial Alignment
/cast Starfall

Set کردن focus و زدن Cyclone

 

این ماکرو بر روی Target شما Focus میکند در صورتی که شما Focus نکرده باشید. و بعد Cyclone را بر روی focus شما میزند. اگر شما میخواهید بر روی یک Target (هدف) focus کنید ولی نه اون Targetای که الان دارید پس باید shift را نگه دارین و از ماکرو استفاده کنید.

#showtooltip Cyclone
/focus [harm,noexists] [harm,mod:shift]
/cast [@focus,exists,harm] Cyclone

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید