آموزش World Of Warcraft

Macro کاربردی برای Druid Balance

 

Macro کاربردی برای Druid Balance

ماکرو های Balance Druid برای بازی WoW, اگر کسی مشکل و یا نظر بهتری داشت حتما در قسمت نظرات همین پست اعلام کند حالت Cat با یک کلیک این ماکرو با کلیک اول شما به حالت Cat تبدیل میکنه اگر در حلت Cat و stealth نباشید, و با کلیک دوم pounce را اجرا میکند.

 • Balance – Rejuv DPS

از این ماکرو برای heal دادن شریک dps خود استفاده کنید بدون اینکه آنها را تارگت قرار دهید.

#showtooltip Rejuvenation

/cast [target=DPSNAMEHERE] Rejuvenation

 

 • Balance – Swiftmend Healer

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

#showtooltip Swiftmend

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Swiftmend

 

 • Balance – Cat Form + Prowl

از این ماکرو استفاده کنید تا به شکل گربه تبدیل شود و فوراً به سمت خفا بروید.

#showtooltip Prowl

/cast Cat Form

/cast Prowl

 

 • Balance – Cyclone Arena 1

بدون نیاز به تغییر هدف یا تمرکز ، از این ماکرو برای استفاده از cycone arena1 استفاده کنید.

#showooltip Cyclone

/cast [target=arena1] Cyclone

 

 • Balance – Cyclone Arena 2

بدون نیاز به تغییر هدف یا تمرکز ، از این ماکرو برای استفاده از cyclone arena2 استفاده کنید.

#showooltip Cyclone

/cast [target=arena2] Cyclone

 

 • Balance – Cyclone Arena 3

بدون نیاز به تغییر هدف یا تمرکز ، از این ماکرو برای استفاده از cyclone arena3 استفاده کنید.

#showooltip Cyclone

/cast [target=arena3] Cyclone

 

 • Balance – Cyclone Focus

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون نیاز به تغییر هدف ، تمرکز خود را به صورت چرخشی تغییر دهید.

#showtooltip Cyclone

/cast [target=focus] Cyclone

 

 • Balance – Dispel DPS

از این ماکرو برای جدا کردن شریک dps خود استفاده کنید بدون اینکه آنها را هدف قرار دهید.

#showtooltip Remove Corruption

/cast [target=DPSNAMEHERE] Remove Corruption

 

 • Balance – Dispel Healer

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

#showtooltip Remove Corruption

/cast [target=HEALERNAME] Remove Corruption

 

 • Balance – Innvervate Healer

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

#showtooltip Innervate

/cast [target=Player] Innervate

 

 • Balance – Regrowth DPS

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

#showtooltip Regrowth

/cast [target=DPSNAMEHERE] Regrowth

 

 • Balance – Regrowth Healer

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

#showtooltip Regrowth

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Regrowth

 

 • Balance – Rejuv Healer

از این ماکرو استفاده کنید تا بدون اینکه آنها را هدف و تارگت خود قرار دهید ، به پارتنر های خود heal بدهید

#showtooltip Rejuvenation

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Rejuvenation

 

 • Balance – Solar Beam Arena 1

#showtooltip Solar Beam

/stopcasting

/cast [target=arena1] Solar Beam

 

 • Balance – Solar Beam Arena 2

#showtooltip Solar Beam

/stopcasting

/cast [target=arena2] Solar Beam

 

 • Balance – Solar Beam Arena 3

#showtooltip Solar Beam

/stopcasting

/cast [target=arena3] Solar Beam

 

 • Balance – Solar Beam Focus

#showtooltip Solar beam

/stopcasting

/cast [target=focus] Solar Beam

 

 • Balance – Swiftmend DPS

#showtooltip Swiftmend

/cast [target=DPSNAMEHERE] Swiftmend

 

 • Feral – Bear Form
/use !Bear Form(Shapeshift)

 

 • Feral – Cat Form
/use !Cat Form(Shapeshift)

 

 • Feral – Dispel DPS
/cast [@DPSNAMEHERE,exists] Remove Corruption

 

 • Feral – Dispel Healer
/cast [@HEALERNAMEHERE,exists] Remove Corruption

 

 • Feral – Leap Healer

#showtooltip

/cast [target=HEALERNAMEHERE] Wild charge

 

 • Feral – Pre-Shift Roots

#showtooltip

/cancelaura [stance:2] Cat Form(Shapeshift)

/cancelaura [stance:1] Bear Form(Shapeshift)

/cancelaura [stance:3] Travel Form(Shapeshift)

/cancelaura Claws of shirvallah

 

 • Feral – Prowl

این ماکرو به شما امکان می دهد تا صفحه کلید prowl خود را اسپم کنید

/cast !prowl

 

 • Feral – Rake Stealth

از این ماکرو برای یافتن افراد در حالت ناپدید و خفا  استفاده کنید. می توانید هنگام حرکت به اطراف ، around شوید و هنگام مشاهده آنها فوراً .

#showtooltip Incarnation: King of the Jungle(Talent, Shapeshift)

/cleartarget

/targetenemyplayer

/cast [harm, nodead] Rake

 

 • Resto – Cyclone Arena 1

داشتن cyclone arena1 / 2/3 بدان معنی است که شما به تغییر هدف تمرکز خود توجه نمی کنید و در عوض می توانید بدون تغییر تمرکز ، cyclone را روی هر شخصی که نیاز دارید قرار دهید. بدون این ماکروها ، شما باید همیشه تمرکز خود را تغییر دهید تا بتوانید شخصی را که می خواهید به cyclone تبدیل شود و این به پایان برسد باعث شود که در این لحظه چیزهای مهم دیگری را از دست ندهید

/Cast [target=arena1] Cyclone

 

 • Resto – Cyclone Arena 2
/Cast [target=arena2] Cyclone

 

 • Resto – Cyclone Arena 3
/Cast [target=arena3] Cyclone

 

 • Resto – Cyclone Focus

به شما امکان می دهد بدون نیاز به هم تیمی هایی که مجبور به heal دادن هستید ، هدف اصلی خود را تغییر دهید.

/cast [target=focus] Cyclone

 

 • Resto – Displacer Beast + Cancel Cat Form

/cast Displacer Beast

/cancelaura Cat Form(Shapeshift)

 

 • Resto – Entangling Roots Focus

مثل بالایی تغییر هدف

/cast [target=focus] Entangling Roots

 

 • Resto – Innervate Self
/cast [target=player] Innervate

 

 • Resto – Lifebloom Self
/cast [target=player] Lifebloom

 

 • Resto – Mass Root Focus

این یک ماکرو عالی است که می توانید هنگام بازی با یک elemental یا enhancement از آن استفاده کنید ، زیرا اگر هر دو در یک زمان از این توانایی ها استفاده کنید می توانید آن را با توتم وودو  voodoo totem آنها ترکیب کنید ، در نتیجه یک کنترل قابل اعتماد 8 ثانیه ای از جمعیت بر روی یکhealer استفاده می شود.

/cast [target=focus] Mass Entanglement

 

 • Resto – Meld + Raid Marker

/stopcasting

/cast Shadowmeld(Racial)

/script SetRaidTargetIcon(“”fnobery””,2)

 

 • Resto – Rejuv Self

/cast [target=player] Rejuvenation

#showtooltip [stealth] Pounce; Prowl

/cast [stance:0/1/4/5/6] Cat Form(Shapeshift)
/cast [form:3] !Prowl
/cast [stealth] !Pounce

 

 

 

 • ماکرو Celestial Alignment

به صورت خودکار Celestial Alignment را در Colldown استفاده میکند, زمانی که با Starfall ضربه میزنید.

CoolDown آن 3 دقیقه است, پس این بهترین راه است برای این که مطمئن شویم Dps را از دست نمیدهیم.

#showtooltip
Starfall
/cast Celestial Alignment
/cast Starfall

 

 • Set کردن focus و زدن Cyclone

این ماکرو بر روی Target شما Focus میکند در صورتی که شما Focus نکرده باشید. و بعد Cyclone را بر روی focus شما میزند. اگر شما میخواهید بر روی یک Target (هدف) focus کنید ولی نه اون Targetای که الان دارید پس باید shift را نگه دارین و از ماکرو استفاده کنید.

#showtooltip Cyclone
/focus [harm,noexists] [harm,mod:shift]
/cast [@focus,exists,harm] Cyclone

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید