PVE Survival Hunter DPS

 

آموزش PVE Survival Hunter DPS

در این پست با آموزش های زیر اشنا خواهید شد

1-  بهترین  Enchantments برای  کلاس PVE Survival Hunter DPS

2- بهترین سوکت و Gem  برای PVE Survival Hunter DPS

3- بهترین تالنت – Talent برای کلاس PVE Survival Hunter DPS

4- Rotations یا چگونگی بازی کردن با کلاس PVE Survival Hunter DPS

 اولین کار Fix کردن Stat

1- Agility
2- cirt
3- attack power
4-…
Hit Cap : 165

نکته : در Talent Survival نیاز به Cap کردن Armor Penetration نیست …. در این Talent بیشترین Stat Agility
می باشد..

انتخاب شغل :

1-بهترین Work برای هانتر Engineering است زیرا Enchant Hands آن Haste را افزایش می دهد و یک Nitro boots برای افزایش سرعت شما به مقدار 100% در 5 ثانیه و یک چطر نجات + 23 تا Agilty را به هیروی شما اضافه می کند. باعث می شود که Auto Attack ( که در این هیرو Damage اول بشمار می آید ) و Steady shot آن ( که معمولا به علت تعداد بالا Damage دوم می شود ) بسیار ارتقا یابند.

2- برای انتخاب WOrk 2 می توان از Tailoring یا Jewelcrafting استفاده کرد.

اگر Burst بالا می خواهید می توانید Tailoring را انتخاب کنید.

اگر Stat شما پایین است برای Fix کردن می توان از Work Jewelcrafting استفاده کرد.

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/04/PVE-Survival-Hunter-DPS.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

بهترین نوع Glyphs برای PVE Survival Hunter DPS کدام Glyphs ها میتونه باشه ؟

 

 1. Glyph of Explosive Shot
 2. Glyph of Steady Shot
 3. Glyph of Kill Shot – Glyph of Aimed Shot
 1. Glyph of Feign Death
 2. Glyph of Mend Pet
 3. Glyph of Revive Pet

 

 

 1. Meta: Relentless Earthsiege Diamond
 2. Red: Delicate Cardinal Ruby
 3. Yellow: Rigid King’s Amber – Smooth King’s Amber
 4. Blue: Shifting Dreadstone x1

 

 

 1. Head – Arcanum of Torment
 2. Shoulder – Greater Inscription of the Axe
 3. Cloak – Enchant Cloak – Major Agility
 4. Chest – Enchant Chest – Powerful Stats
 5. Bracers – Enchant Bracers – Greater Assault
 6. Gloves – Enchant Gloves – Major Agility
 7. Waist – Eternal Belt Buckle
 8. Legs – Icescale Leg Armor
 9. Boots – Enchant Boots – Superior Agility
 10. Melee weapons – Enchant 2H Weapon – Massacre for two-handed – Enchant Weapon – Superior Potency for one-handed
 11. Bow – Heartseeker Scope

 

Hit -> Agility -> Crit -> Attack Power & Armor Penetration -> Haste

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

یک نکته ریز : در رایدی که شما تک HUnter این راید هستین توصیه می کنم از Talent MarksmanShip استفاده کنین زیرا Buff Attack Power : Trueshot Aura شما در این Talent ندارید و راید شما 10% Attack power رو ندارن , در صورتی که در راید شما Shaman Enhanc یا Death Knghit Blood دارد می توانین از Talent Survival استفاده کنین زیرا 10% Attack power را این دو Class به راید می دهن.

7-چند نکته

1-همیشه قبل از شروع Fight .. Aspect خود را چک کنین.

2-بخاطر Burst بالای HUnter زمانی که Fight Start میشود برای Aggro خود از [Level [Misdirection استفاده کنین زیرا Boss به روی شما Aggro میشود.

3-در زمانی که شما از Level Misdirection برای Aggro خود استفاده کردید و Boss به روی شما دوباره Aggro شد می توانین از Feign Death استفاده کنین زیرا Aggro شما 0 میشود.

4-در زمانی که مانا شما تمام شده است می توانین از Aspect of the Viper و با زدن Level Viper Sting مانا خود را Full کنین.

8- در Talent Survival دو روش وجود دارد :

روش اول

use full Cd > Serpent Sting > Explosive Trap > Frost Trap > Aimed Shot > Steady Shot Full

روش دوم

use full Cd > Black Arrow > Explosive Trap > Frost Trap > Aimed Shot > Steady Shot Full

در بین این 2 روش من روش اول ترجیح میدهم زیرا راحت تر و بهتر است.

9- Macro

ماکروی CD

cast Rapid Fire/
cast Kill Command/
cast Rabid/
cast Call of the Wild/
cast Furious Howl/

ماکروی SerPent Shot

#showtooltip Serpent Sting
petattack/
cast Serpent Sting/

ماکروی Steady Shot

#showtooltip Steady Shot
cast !auto shot/
cast Steady Shot/

ماکروی Tranquilizing Shot

#Showtooltip Tranquilizing Shot
/cast [target=mouseover,]Tranquilizing Shot

ماکروی Aimed Shot

#showtooltip aimed shot
/cast !auto shot
/cast Aimed Shot(Rank 9)
/run UIErrorsFrame:Clear

ماکروی Misdirection

#showtooltip misdirection
/target focus
/cast misdirection
/assist

ماکروی Explosive Shot

/cast Explosive Shot(Rank 4)
/cast !auto shot
/cast Kill Command
/cast Rabid

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید