اموزش انجام دادن questهای oracles در sholazar

 

quest های oracles در sholazar رو اموزشش میزارم که مانت Reins of the Green Proto-Drake رو بگیرید.

توجه: به این صورت هست که من خودم شخصا کوئست ها رو انجام دادم و از مراحل بازی و انجام کوئستها عکس گرفتم .

با هم تصاویر و عکس ها رو ببینیم.

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم:

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [76] The Part-time Hunter (optional)
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Playing Along
 3. Complete both to continue:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] The Ape Hunter’s Slave
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Tormenting the Softknuckles
 4. Complete both to continue:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] The Wasp Hunter’s Apprentice
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] The Sapphire Queen
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Flown the Coop!
 6. Complete both to continue:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] The Underground Menace
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Mischief in the Making
 7. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] A Rough Ride
 8. Complete both to continue:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Lightning Definitely Strikes Twice
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] The Mist Isn’t Listening
 9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Hoofing It
 10. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Just Following Orders
 11. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Fortunate Misunderstandings
 12. Complete both to continue:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Make the Bad Snake Go Away
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Gods like Shiny Things
 13. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Making Peace
 14. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Back So Soon?
 15. Complete both to continue:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] The Lost Mistwhisper Treasure
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Forced Hand
 16. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Home Time!
 17. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] The Angry Gorloc
 18. Complete both to continue:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] The Mosswalker Savior
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Lifeblood of the Mosswalker Shrine
 19. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] A Hero’s Burden
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77 Daily] Frenzyheart Champion
   • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Return of the Lich Hunter
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77 Daily] Hand of the Oracles
   • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [77] Return of the Friendly Dryskin

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/1y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/2y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/4y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/5y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/6y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/7y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/8y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/9y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/10y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/11y.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/12-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/13-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/14-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/15-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/16-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/17-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/18-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/19-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/20-7.jpg

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر questهای oracles در sholazar

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید