آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن questهای shaman aliance

 

همانطور که در پست های قبل گفتم من خودم شخصا questها رو انجام دادم و از مراحل بازی و انجام questها عکس گرفتم

با هم عکس از مراحل انجام quest هیرو shaman aliance رو ببینیم

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم:

 1. [10] Call of Fire
 2. [11] Call of Fire
 3. [12] Call of Fire
 4. [12] Call of Fire
 5. [12] Call of Fire
 6. [12] Call of Fire
 7. [12] Call of Fire

 

 

 

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Earth پارت اول

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-4.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Earth پارت دوم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-8.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Earth پارت سوم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-11.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Fire پارت اول
 • شروع کوئست : Tuluun
 • پایان کوئست: Temper

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-15.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Fire پارت دوم
 • شروع کوئست : Temper
 • پایان کوئست: Temper

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-20.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Fire پارت سوم
 • شروع کوئست : Temper
 • پایان کوئست: Temper

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-26.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Fire پارت چهارم
 • شروع کوئست : Temper
 • پایان کوئست: Tuluun

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-27.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Fire پارت پنجم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-29.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Fire پارت ششم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-34.jpg

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر quest هیرو shaman aliance

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید