آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

Sapphiron’s Demise (10 player)

 

اموزش گرفتن اچیومنت Sapphiron’s Demise (10 player)

درباره گرفتن اچیومنت Sapphiron’s Demise 10 player کار خاصی رو نمیخواد انجام بدید فقط شما باید باس Sapphiron را در حالت 10 نفره در Naxxramas شکست دهید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید