آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

Talent در بازی wow به چه معناست ؟

 

Talent در بازی wow به چه معناست ؟

هر Class از قدرت خاصی برای خود برخوردار استشما میتوانید با فشردن کلید N صفحه ی Talent های خود را باز کنیدشما میتوانید قدرت های خود را انتخاب کنید – در کل شما میتوانید 2 مدل Talent کامل بگیرید

در بازی به این قدرت ها Talent گفته میشود ، شما 3 صفحه Talent در هر Class دارید و میتوانید جمعا 71 Talent بگیرید .

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/ugu0wrleudio.jpg

 

1- تعداد Talent هایی که در این صفحه گرفته اید
2- تعداد Talent های باقی مانده
3- Talent اول شما
4- Talent دوم شما

همچنین قسمت دیگری در این بخش وجود دارد به اسم GlyphGlyph ها توسط بازیکنانی که شغل Inscription دارند ساخته میشودهر بازیکن میتواند 3 Glyph اصلی و 3 Glyph فرعی استفاده کندGlyph ها باعث قدرتمند شدن یا تغییر کابری قدرت های شما میشوند

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/1aj4x4dlycvl.jpg

 

1- Glyph فرعی
2- Glyph اصلی

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید