آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

The Twilight Destroyer (10 player)

 

اموزش گرفتن اچیومنت The Twilight Destroyer (10 player)

شما باید باس Halion را در اینس Ruby Sanctum در حالت 10 نفره شکست دهید.

 

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید