آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

Tier 2 Set Overview Classic WoW

 

Tier 2 Set Overview Classic WoW

ایتم set Tier 2 Set Overview Classic WoW مجموعه ای از armor هشت قطعه ای درجه 2 در درجه اول از باس ها درBlackwing Lairپیدا مشه .

در اوایل بازی ، آیتم های در Molten Core در کنار Tier 1 دراپ میشد ، اما در Patch 1.4 حذف شدند. Tier 2 در Patch 1.6 با افزودن بلک وینگ لیر اورده شد .

مجموعه های tier 2 همه مدل های all had placeholder دارند که در پچ 1.9 به روز شدند.

 

 

 

 

Class Set Name
Druid Stormrage Raiment
Hunter Dragonstalker Armor
Mage Netherwind Regalia
Paladin Judgement Armor
Priest Vestments of Transcendence
Rogue Bloodfang Armor
Shaman The Ten Storms
Warlock Nemesis Raiment
Warrior Battlegear of Wrath

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Stormrage-Raiment.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Dragonstalker-Armor.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Netherwind-Regalia.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Judgement-Armor.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Vestments-of-Transcendence.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Bloodfang-Armor.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/The-Ten-Storms.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Nemesis-Raiment.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Battlegear-of-Wrath.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید