Tier 3 Set Overview Classic WoW

 

Tier 3 Set Overview Classic WoW

Tier 3 نوعی از armor set است که از نسخه 60 نسخه Naxxramas به دست آمده است.

 

 

هر مجموعه شامل 9 قطعه بود که آنها را به بزرگترین ست های بازی تبدیل می کرد. همچنین این مجموعه تنها Tier است که شامل یک حلقه و ring است. Tier 7 که از level 80 نسخه Naxxramas دراپ می شه ، از همان آثار هنری با palet های مختلف رنگی استفاده می کند.

در Mists of Pandaria احتمالاً chance برای دیدن قطعات از این مجموعه ها که توسط NPC ها در Black Market Auction House تهیه شده اند ، برای قیمت پیشنهادی 10،000g است.

بنابراین ، شخصیت های یک نژاد و یا کلاس که در بازی اصلی وجود نداشت ، chance و شانس دارند این قطعات را برای ترانسفورم جمع آوری کنند ، مانند Alliance shaman ، Horde paladins ، druids troll در Cataclysm و gnome hunters در لژیون.

item هایی که این مجموعه ها را تشکیل می دهند ، quest reward هستند. از جمله موارد دیگر ، نیاز به quests require از boss در Naxxramas است.

تنها استثناء ring یا حلقه هاست که مستقیماً از Kel’Thuzad در Naxxramas دراپ می شوند.

T3 Druid – Dreamwalker

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/9/91/Tier_3_Druid_-_Dreamwalker.jpg?version=85353ab31e3155ec39976fd5adfc3a28

T3 Hunter – Cryptstalker

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/0/00/Tier_3_Hunter_-_Cryptstalker.jpg?version=d6fd2708302a92392733fc5c3b3188d7

T3 Mage – Frostfire

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/2/2b/Tier_3_Mage_-_Frostfire.jpg?version=028c0e10dbef1980ed6cd14e183aaeef

T3 Paladin – Redemption

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/8/8c/Tier_3_Paladin_-_Redemption.jpg?version=76519fa70a028c7151cc4a0c6c9e9890

T3 Priest – Faith

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/2/2f/Tier_3_Priest_-_Faith.jpg?version=f0ac87b9b71ab1b214941d5ad3635c3a

T3 Rogue – Bonescythe

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/d/d8/Tier_3_Rogue_-_Bonescythe.jpg?version=fad28d063cb1741b6802a1b0fa207ad7

T3 Shaman – Earthshatter

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/6/66/The_Earthshatterer_orc_female.jpg?version=948999fd803864be85b0e129f566e5f3

T3 Warlock – Plagueheart

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/1/1e/Tier_3_Warlock_-_Plagueheart.jpg?version=8289739cc0e25994a5568d3c2a48e60d

T3 Warrior – Dreadnaught

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/5/53/Tier_3_Warrior_-_Dreadnaught.jpg?version=cccbc64b852031e1437eb6507c419e1e

 

 


مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید