Tier 5 Set Overview Classic WoW

 

Tier 5 Set Overview Classic WoW

 

امروزم با شما هستیم با یه پست اموزشی world of warcraft دیگه :

Tier 5 نوعی از item set است و هر مجموعه شامل 5 قطعه است.

هر قطعه با دستیابی به یک armor token از شکست یک boss و در Burning Crusade خریداری می شود.

هر token برای یک قطعه زره (chest, head, و غیره) مناسب  و برای هر یک از چندین کلاس خاص معتبر است. توجه داشته باشید که از آنجا که این Set قبل از death knight ، monks و demon hunters بوده  ، هیچ tier 5 set برای این کلاس ها وجود ندارد.

مواردی که این مجموعه set ها را تشکیل می دهند با token خریداری می شوند. token ها ازboss های مختلف در Serpentshrine Cavern و The Eye in Tempest Keep دراپ می شوند.

 

T5 Druid – Nordrassil

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/d/d0/Tier_5_Druid_-_Nordrassil.jpg?version=b1da7fba12c34d6f2d9c15621548d84e

 

T5 Hunter – Rift Stalker

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/5/5f/Tier_5_Hunter_-_Rift_Stalker.jpg?version=d68380e12e31a3507376bdac1558bb81

 

T5 Mage – Tirisfal

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/a/ad/Tier_5_Mage_-_Tirisfal.jpg?version=5e75b8eefc975a0f22d900164c735dbc

 

T5 Paladin – Crystalforge

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/4/45/Tier_5_Paladin_-_Crystalforge.jpg?version=45fa244cf7857c5d3818330536d50db6

 

T5 Priest – Avatar

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/b/b1/Tier_5_Priest_-_Avatar.jpg?version=45cabd3575cd376d8d3e01bb802b3b5b

 

T5 Rogue – Deathmantle

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/7/71/Tier_5_Rogue_-_Deathmantle.jpg?version=441cefd1104e580631d5b6ff4f6d5202

 

T5 Shaman – Cataclysm

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/7/78/Tier_5_Shaman_-_Cataclysm.jpg?version=f8b1958fb4e1200d9aea0d062168ae67

 

T5 Warlock – Corruptor

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/0/06/Tier_5_Warlock_-_Corruptor.jpg?version=49879ca52bcd35cfc86c0c6bdff2c6e7

 

T5 Warrior – Destroyer

https://gamepedia.cursecdn.com/wowpedia/2/29/Tier_5_Warrior_-_Destroyer.jpg?version=8f4a26f83b36d5ae7491dd7f429471e5

 

فقط یه موضوع من توی پست های قبل نگفتم شما token هاتون رو که گرفتید برید پیش shop برای خرید ایتم  که shop برای این token ها هم در shattrath هست .

برای نژاد alliance

http://3x3x5.ir/dl/2020/05/tier-5-3.jpg

برای نژاد horde

http://3x3x5.ir/dl/2020/05/tier-5-2.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/05/tier-5-1.jpg

 

 

 

 


 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید