آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

Tier 6 Set Overview Classic WoW

 

Tier 6 Set Overview Classic WoW

Tier 6 نوعی از item set است هر set شامل 8 قطعه است.هر قطعه با دستیابی به یک armor token از شکست یک boss در raid بدست مییاد.

هر token برای یک قطعه زره (chest, head, و غیره) مناسب است و برای هر یک از چندین کلاس خاص معتبر است. توجه داشته باشید که از آنجا که این  set قبل از death knights, monks, and demon hunters ایجاد شده بود ، هیچ tier 6 set برای این کلاس ها وجود ندارد.

شاپ برای خرید ایتم که token رو یه دست اوردید هم توی پست قبل Tier 5 گفتم هم با تصویر توضیح دادم که توی shattrath هست.

 item هایی که این مجموعه ها را تشکیل می دهند با token خریداری می شوند که از boss مختلف در Hyjal Summit, Black Temple و Sunwell Plateau دراپ میشوند.

 

 

 

 

Class Set Name
Druid  Thunderheart Raiment
Hunter Gronnstalker’s Armor
Mage Tempest Regalia
Paladin Lightbringer Armor
Priest Vestments of Absolution
Rogue Slayer’s Armor
Shaman Skyshatter Regalia
Warlock Malefic Raiment
Warrior Onslaught Armor

 

 

  • T6 Druid – Thunderheart

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/T6-Druid-%E2%80%93-Thunderheart.jpg

 

  • T6 Hunter – Gronnstalker

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/T6-Hunter-%E2%80%93-Gronnstalker.jpg

 

  • T6 Mage – Tempest

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/T6-Mage-%E2%80%93-Tempest.jpg

 

  • T6 Paladin – Lightbringer

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/T6-Paladin-%E2%80%93-Lightbringer.jpg

 

  • T6 Priest – Absolution

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/T6-Priest-%E2%80%93-Absolution.jpg

 

  • T6 Rogue – Slayer

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/T6-Rogue-%E2%80%93-Slayer.jpg

 

  • T6 Shaman – Skyshatter

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/T6-Shaman-%E2%80%93-Skyshatter.jpg

 

  • T6 Warlock – Malefic

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/T6-Warlock-%E2%80%93-Malefic.jpg

 

  • T6 Warrior – Onslaught

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/T6-Warrior-%E2%80%93-Onslaught.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید