آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

Tier 7 Set Overview Classic WoW

 

Tier 7 Set Overview Classic WoW

Tier 7 نوعی از item set است. هر مجموعه set شامل 5 قطعه است.

از هر مجموعه نسخه های 10 نفره و 25 نفره جداگانه وجود دارد ، که بعضی اوقات توسط بازیکنان به ترتیب “tier 7.10” and “tier 7.25” (یا “tier 7.5”) به آنها گفته می شود.

مجموعه های 10 نفره همه با “Heroes” پیشوند دارند و مجموعه های 25 نفره همگی با “Valorous” پیشوند دارند. مواردی که از هر دو زیر مجموعه در نظر گرفته می شود به عنوان پاداش و bonus  همان مجموعه است.

رتبه Heroes – ردیف 7 سطح آیتم 200 است. رتبه والا سطح آیتم 213 است.

مواردی که این مجموعه ها را تشکیل می دهند با token خریداری می شوند که از boss های مختلف Naxxramas و Obsidian Sanctum دراپ می شوند.

 

 

 

 

  • Scourgeborne

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Scourgeborne.jpg

 

 

  • Dreamwalker

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Dreamwalker.jpg

 

 

  • Cryptstalker

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Cryptstalker.jpg

 

 

  • Frostfire

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Frostfire.jpg

 

 

  • Redemption

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Redemption.jpg

 

 

  • Faith

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Faith.jpg

 

 

  • Bonescythe

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Bonescythe.jpg

 

 

  • Earthshatter

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Earthshatter.jpg

 

 

  • Plagueheart

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Plagueheart.jpg

 

 

  • Dreadnaught

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Dreadnaught.jpg

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید