آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

Tier 8 Set Overview Classic WoW

 

Tier 8 Set Overview Classic WoW

Tier 8 مجموعه های (set) 5-item, class طبقه ای و خاص است که می توان با یورش Ulduar به دست آورد.

از هر مجموعه نسخه های 10 نفره و 25 نفره جداگانه وجود دارد ، که گاهی اوقات توسط بازیکنان به ترتیب tier 8.10 – tier 8.25 – tier 8-  tier 8.5 گفته می شود. مجموعه های 10 نفره همه با “Valorous” پیشوند دارند ، در حالی که مجموعه های 25 نفره همه با “Conqueror” پیشوند دارند.

مهم نیست که در چه سطحی از tier 8 پوشیده شده باشید ، تمام (pieces) قطعات و set ها به همان پاداش های مجموعه حساب می شوند.

 

 

 

 

  • Darkruned

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Darkruned.jpg

 

 

  • Nightsong

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Nightsong.jpg

 

 

  • Scourgestalker

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Scourgestalker.jpg

 

 

  • Kirin Tor

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Kirin-Tor.jpg

 

 

  • Aegis

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Aegis.jpg

 

 

  • Sanctification

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Sanctification.jpg

 

 

  • Terrorblade

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Terrorblade.jpg

 

 

  • Worldbreaker

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Worldbreaker.jpg

 

 

  • Deathbringer

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Deathbringer.jpg

 

 

  • Siegebreaker

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/02/Siegebreaker.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید